Jizerská dřevařská společnost s r.o. Lučany nad Nisou   702

IČ :  40232093                                          DIČ :  CZ 40232093

 

J e d n o d u c h ý    p o ř e z    d o   6,5 m  d é l k y

                                                                                             DPH 21%

Kulatina do průměru 20 cm         650.- Kč/m3                    786,50 Kč/m3

Kulatina od průměru 20 cm         630.- Kč/m3                    762,30 Kč/m3

 

Omítání a zkrácení při jednoduchém pořezu 120.- Kč/m3   145,20 Kč/m3

                                          

D v o j i t ý   p o ř e z   d o   6,5 m  d é l k y

 

Kulatina do průměru  20 cm        890.- Kč/m3                  1 076,90 Kč/m3                      

Průměr   21 – 30 cm                    790.- Kč/m3                      955,90 Kč/m3

Průměr   30  cm +                        850.- Kč/m3                   1 028,50 Kč/m3

 

Omítání a zkracování bočního řeziva je započítáno v ceně

 

K a ž d ý   z á v ě s   p i l

 

jednoduchý pořez                        200.- Kč                               242.-   Kč

dvojitý pořez                               450.- Kč                               544,50 Kč

 

P ř í p l a t k y   z a   j i n é   d r u h y   k u l a t i n y   n e ž  SM a JD

 

borovice , modřín             + 10 %

listnaté měkké                  + 10 %

listnaté tvrdé                     + 20 %

pořez  7 – 8 m délky         + 10 %

zmrzlá kulatina                 + 10 %

znečištěná kulatina           + 10 %

Třídění a manipulace kulatiny             100.- Kč/m3              121.- Kč/m3

Třídění kulatiny                                     60.- Kč/m3              72,60 Kč/m3

                       

P o ř e z   n a   p á s o v é   p i l e   d o   p r ů m ě r u   110 cm

 

kulatina  jehličnatá                           1 000.- Kč/m3         1 210.- Kč/m3

kulatina listnatá                                1 200.- Kč/m3         1 452.- Kč/m3

 

platnost : od 1.1.2013                                     Ing.Zdeněk Baroš

                                                                            jednatel spol.

 

 

Ověřená firma
Jizerská dřevařská, spol. s r.o. - idatabaze.czDřevo a řezivo - idatabaze.cz
Kdo je připojen

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen

Dnes:39
Týden:374
Měsíc:996
Celkem:244376